VERENIGING VAN AIRBORNE-VRIENDEN                                   Lankelaar 19     -     5737 ES     Lieshout

  

Welkom op www.airbornevrienden.nl, de website van de Vereniging van Airbornevrienden!
 

For English, click here:       For pictures of recent events, click here /  Voor foto's van recente evenementen, klik hier:  
                                                For messages and updates of this website, click here /  Voor nieuwtjes en updates, klik hier:
 

Dit is het programma van onze jaarlijkse "Remember September"
op zondag de 16e September 2018:

12:30 uur; Parkeren en verzamelen bij het vroegere gemeentehuis in Sint Oedenrode (Wernerplein).
12:45 uur; Naar het Monument to the Dutch onder begeleiding van fanfare en gilde.
13:00 uur; Monument to the Dutch, Corridor in Sint Oedenrode.
13:45 uur; Joe Mann monument, Joe Mannweg in Best.
14:20 uur; Airborne monument, Europalaan in Son.
15:00 uur; Airborne monument, Airbornelaan in Eindhoven.
16:00 uur; Geronimo monument bij de molen in Eerde.
17:00 uur; Bevrijdingskapel, Mgr. van Oorschotstraat in Heeswijk-Dinther.
Tot ziens op 16 september!

This the schedule of our
annual "Remember September"
commemorations on Sunday September 16th 2018:

12:30 PM; Parking and gathering at the old St. Oedenrode town hall in Wernerplein square.
12:45 PM; To the Monument to the Dutch on Corridor in St. Oedenrode accompanied by band and guild.
13:00 PM; Monument to the Dutch on Corridor in St. Oedenrode.
13:45 PM: Joe Mann monument on Joe Mannweg in Best.
14:20 PM; Airborne monument on Europalaan in Son.
15:00 PM; Airborne monument on Airbornelaan in Eindhoven.
16:00 PM; Geronimo monument at the windmill in Eerde.
17:00 PM; Liberation Chapel on Mgr. van Oorschotstraat in Heeswijk-Dinther.
See you on September 16th!


                                                           

Thieu van Luyt, voorzitter:

Eindelijk zijn de Airbornevrienden ook te vinden op het internet en op !

 

“Hoe de vereniging ontstond”

In de eerste na-oorlogse jaren beperkten de contacten tussen Amerikanen en Nederlanders zich tot het uitwisselen van individuele brieven.
Eerst in 1952 bleek uit de in Eindhoven ontvangen geschiedenis van de 101 Airborne divisie (Rendez-vous with Destiny),  dat de divisie de
daadwerkelijke bevrijders waren geweest van Eindhoven en andere plaatsen in de Corridor.
Ook werd toen pas duidelijk  welke opofferingen men zich had moeten gestroosten gedurende de ruim twee maanden, dat men in Nederland was geweest.

Gemeentebestuur van Eindhoven en Philips besloten in het voorjaar van 1953 op de eerstvolgende reünie een stoffelijke blijk van waardering te laten overhandigen.
Dit geschiedde in Augustus in Philadelphia in de vorm van een delftsblauwe asbak en sigaren met de opdruk “Eindhoven Thanks You” voor elke deelnemer. 
De oudstrijders namen daar  spontaan het besluit de uitnodiging te aanvaarden om een groepsreis voor 1954 te organiseren.

Dan waren we 10 jaar bevrijd.
Men wilde Nederland terugzien onder vredige omstandigheden en de bevrijdingsherdenking meemaken. 
Men kwam met 50 personen.
Velen van hen logeerden bij particulieren.
Dat maakt vriendschap.
In 1959 en 1964 kwamen respectievelijk 90 en 120 gasten.
De Amerikanen lieten zich niet onbetuigd en nodigden hun gastheren en – vrouwen telkens opnieuw uit om een tegenbezoek te brengen.
Aan het einde van de 3e Holland-trip kon men niet langer aarzelen.
Daarom besloot het Eindhovense  Airborne Comité (Frans Kortie, Pierre Beelen en Piet Sanders) tot oprichting van de “Vereniging van Airborne- Vrienden”.
Er traden vrij snel ruim 100 leden toe en in Mei 1966 werden de statuten koninklijk goedgekeurd.

De Vereniging heeft zich tot doel gesteld de goede verstandhouding met de Airborne bevrijders te bewaren en te bevorderen.
Zij doet dat door haar leden te helpen bij het onderhouden van amicale contacten met deze oud-strijders, door het bieden van gastvrijheid aan de Airborne-veteranen
die naar Nederland komen en het organiseren van goodwill reizen naar Amerika.

In Nederland leggen we jaarlijks bloemen bij de Airborne monumenten in de Corridor tijdens de jaarlijkse Remember September activiteit.

De goede onderlinge band tussen de Vrienden in de Corridor en de Betuwe is van belang om onze doelstelling te bereiken.

Met Airborne Groet!

Thieu van Luyt

Voorzitter, Vereniging van Airbornevrienden              

© COPYRIGHT 2018 ALL RIGHTS RESERVED Airbornevrienden.nl

E-mail: bestuur@airbornevrienden.nl